Добродошли у Београд

Мапе, апликације и веб сајтови Више о томе

Институција

Саобраћајни факултет у Београду је једини факултет из земље ван ЕУ који учествује у раду „City and Traffic“ радионице. Више о томе

Организатори

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду је ове године организатор традиционалног скупа „City and Traffic”... Више о томе

Опис догађаја

„City and Traffic” радионица је годишње окупљање студената из 9 земаља Европске уније које се одржава од 1996. године... Више о томе

Циљеви радионице

Главни циљ радионице је да окупи студенте техничких факултета... Више о томе

Циљне групе радионице

Циљне групе ове радионице су студенти техничких универзитета, њихови професори, доносиоци одлука и инжењери у локалним самоуправама, грађани Београда... Више о томе

Темe радионице

Радионица треба да подржи и охрабри решавање саобраћајних проблема понудом најјефтинијих и једноставних решењa... Више о томе

Очекивани резултати

Нова знања и способности, одрживост комуникације ради унапређења могућности професионалног и социјалног повезивања... Више о томе

Одрживост

У организацији скупа постоји чврсто убеђење међу партнерима да се традиција мора наставити у будућности... Више о томе

Покровитељи и подршка

Главни покровитељ скупа је Вишеградски фонд... Више о томе

Актуелности

  • City and Traffic 2017 финални известај са резултатима радионице. Садржи опште информације о радионици, учесницима, задацима и решењима која су проистекла из активности учесника радионице.

  • Након недељу дана рада, резултати радионице биће презентовани јавно уз дебату о предложеним решењима.

  • Церемонија отварања се одржава на Саобраћајном факултету у Београду. На церемонији ће присуствовати Декан факултета, представници Града Београда, Амбасада Словачке, Пољске и Немачке као и учесници радионице, организатори, професори и студенти Саобраћајног факултета.

  • У оквиру међународне студентске радионице “City and Traffic 2017” ( 9. до 15. јула 2017.) биће постављена изложба значајних научника из Словачке републике...

  • Радионица ће се одржати у перооди од 15. до 31. јула, а ово су планиране активности...

  • Сви заинтересовани се позивају да присуствују на јавној презентацији и дебати...

Партнери

Велико хвала нашим донаторима и партнерима

Вишеградски фонд

Главни спонзор радиноице

Амбасада Словачке републике У Београду

Њена екселенција, госпођа Дагмар Репченкова

Партнери пројекта су наведени у наставку

Пишите нам